THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRÍCH TỪ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh gửi đến các bạn học sinh những thông tin tóm tắt về thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2020
Các em có thể tham khảo thêm  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020  (click vào đây để xem toàn văn đề án tuyển sinh)    Xem chi tiết >>