Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin – Hình thức Vừa làm vừa học

Ngành Công nghệ thông tin – Hệ VLVH – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực giỏi CNTT, có kiến thức liên ngành Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội phục vụ nền cách mạng công nghiệp 4.0 với các kiến thức hiện đại về Trí tuệ nhân tạo, IOT, Dữ liệu lớn, An toàn & bảo mật HTTT, Quản lý dự án phần mềm, Viễn thám, Phân tích và trực quan hóa dữ liệu, Hệ hỗ trợ ra quyết định,… có khả năng làm việc trong các lĩnh vực: giao thông, đô thị, công nghiệp phần mềm, tư vấn xây dựng hệ thống thông tin, quản trị mạng, kinh doanh sản phẩm CNTT, dịch vụ CNTT, dịch vụ giáo dục, khoa học không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám, quản lý và dự báo các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường, …

Giới thiệu ngành CNTT - Hệ vlvh - 2024