Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển ĐHCQ đối với phương thức 1 – xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT năm 2020 bổ sung đợt 1

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển ĐHCQ đối với phương thức 1 – xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT năm 2020 bổ sung đợt 1 như sau

2020.10.16_QuyetDinh_CongNhan_ThiSinhPT1_TrungTuyen