Quyết định V/v Ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022.

618 ban hành kế hoạch tuyển sinh ĐH CQ 2022