Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ đối với PT1 xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT năm 2020 – Đợt 1 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ra quyết định điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trong kỳ xét tuyển đại học năm 2020 như sau:

– Điểm chuẩn phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT (Nhóm Học sinh phổ thông – Khu vực 3).

– Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông – khu vực 3.

– Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm (một điểm) , giữa hai khu cực kế tiếp là 0.25 điểm (một phần tư điểm).

Click vào đây để xem toàn văn quyết định:

762 điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ đối với PT1 xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đợt 1 2020