Quyết định Về ngưỡng đầu vào đại học chính quy Đợt 1 và Đợt 2 đối với phương thức Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ra quyết định Công bố ngưỡng đầu vào trúng tuyển trình độ đại học chính quy các ngành của Trường  xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (phương thức 3), Đợt 1 và Đợt 2 năm 2024.

583 Ngưỡng đầu vào ĐH Đợt 1,2 ĐGNL 2024