Thông báo V/v tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học lần 2

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo điều chỉnh Thông báo số 692/TB-TĐHTPHCM ngày 24/8/2020 Về việc tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học.

Thông báo chi tiết:

772-tuyển-sinh-liên-thông-ĐH-VLVH-lần-2