Thông báo về việc Tuyển dụng giảng viên khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng giảng viên, giảng dạy tại khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám, cụ thể như sau:

  1. Giảng viên chuyên ngành Công nghệ thông tin:

Điều kiện: Tốt nghiệp Thạc sĩ, ưu tiên Tiến sĩ, ngành Công nghệ thông tin.

Có khả năng giảng dạy các môn học: Hệ hỗ trợ ra quyết định, Khai phá dự liệu, Trí tuệ nhân tạo, Phân tích thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm, Mã nguồn mở, Lập trình Web, Hệ điều hành.

Số lượng: 10 giảng viên.

     2. Giảng viên chuyên ngành GIS và Viễn thám:

Điều kiện: Tốt nghiệp Thạc sĩ, ưu tiên Tiến sĩ, ngành GIS và Viễn thám.

Có khả năng giảng dạy các môn học: Phân tích, thiết kế hệ thống GIS, Lập trình GIS.

Số lượng: 01 giảng viên.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, Số 236B Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 39913978.

Trân trọng thông báo ./.