Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 2 năm 2024 tại Trụ sở

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại Trụ sở, đợt 2 năm 2024.

  1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/06/2024 đến hết ngày 31/07/2024.
  2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

 Số điện thoại: 028. 399 16 415.

Mẫu hồ sơ tại đây

Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028. 399 16 415.

Website:https://tuyensinh.hcmunre.edu.vn/; Email: tuyensinh@hcmunre.edu.vn.

487 TB tuyển sinh VLVH đợt 2 2024