Thông báo Xét tuyển ĐHCQ theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2022 – đợt 3

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển ĐHCQ năm 2022 căn cứ vào kết quả kỳ thi Đánh giá năm lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 3.

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022 ( kể cả thứ 7 và chủ nhật).

829 xét tuyển ĐH CQ kết quả thi đánh giá năng lực ĐH QG TP.HCM 2022 đợt 3