Thông báo Xét tuyển Đợt 2 đại học chính quy theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (PT3) Năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển Đợt 2 đại học chính quy năm 2024 căn cứ kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐGNL ĐHQG TP.HCM) năm 2024.

552-TB XET TUYEN ĐGNL PT3 DOT 2 - 20.06.24