Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tư vấn tuyển sinh đại học chính quy 2020

Lúc 14h30 ngày05/04/2020, Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức chương trình TƯ VẤN TRỰC TUYẾN “ĐÚNG NGÀNH NGHỀ – SÁNG TƯƠNG LAI” NĂM 2020 với chủ đề “NHÓM NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG”.