🔴 TIN VUI ĐẦU NĂM: Bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ công tác đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 06 – 10/01/2022, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Trường Đại học Vinh do GS. TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng trường Đại học Vinh làm Trưởng đoàn khảo sát chính thức chương trình đào tạo đại học của 4 ngành:

  • Công nghệ thông tin;
  • Quản lý Tài nguyên và Môi trường;
  • Công nghệ Kỹ thuật Môi trường;
  • Kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ

(Hình ảnh của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài)

Trong 5 ngày làm việc tại Trường, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã thực hiện nhiều hoạt động bao gồm: nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng; phỏng vấn các đối tượng liên quan của 04 ngành (Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành; cán bộ, giảng viên, nhân viên; học viên, sinh viên các ngành học).  Cũng trong thời gian này, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã tham quan, khảo sát các cơ sở vật chất: thư viện; cơ sở y tế, các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các cơ sở vật chất khác của Trường.

(Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài và đại diện của 04 CTĐT)

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng ngày 10/01/2022, tại Hội trường A-Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo đại học, Lễ Bế mạc được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 (Toàn cảnh Lễ Bế mạc)

Đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS. TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh – Trưởng đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Thông tin, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ trình độ đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, báo cáo đã nêu khái quát quá trình, nội dung thực hiện của Đoàn khảo sát, trình bày cụ thể những điểm mạnh, hạn chế và đưa ra khuyến nghị để các Khoa nói riêng và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nói chung có kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo trong thời gian tới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, góp phần khẳng định chất lượng, uy tín của Trường trong hệ thống giáo dục đại học.

(GS. TS Nguyễn Huy Bằng – Trưởng đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo)

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, PGS. TS. Vũ Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài đã làm việc chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và trách nhiệm giúp Nhà trường hoàn thành đánh giá 04 CTĐT trình độ đại học. Những nhận xét, kiến nghị đưa ra trong báo cáo sơ bộ kết quả kháo sát đều có căn cứ, dựa trên báo cáo tự đánh giá các chương trình và quá trình thu thập thông tin từ đại diện các bên có liên quan và các phòng ban chức năng. Nhà trường trân trọng ghi nhận những những nhận xét, góp ý để tiếp tục nâng cao chất lượng của 04 chương trình; và khẳng định những nhận xét của Đoàn sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các chương trình đào tạo của Trường đã và sẽ tham gia kiểm định chương trình trong tương lai.

(PGS. TS. Vũ Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu)

Cũng trong khuôn khổ Lễ bế mạc, ThS. Nguyễn Đình Huy –Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh – Thư ký Đoàn đã gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là các Thầy Cô thuộc 04 chương trình đào tạo ngành đã hỗ trợ nhiệt tình trong đợt khảo sát chính thức này. Đồng thời, ThS. Nguyễn Đình Huy cũng đánh giá cao sự thay đổi ấn tượng, công tác chuẩn bị và tính chuyên nghiệp của Trường.

(ThS. Nguyễn Đình Huy – Thư ký Đoàn đã gửi lời cảm ơn đến Trường)

Kết thúc buổi bế mạc, GS. TS Nguyễn Huy Bằng, ThS. Nguyễn Đình Huy và PGS. TS. Vũ Xuân Cường đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Thông tin, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ trình độ đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Hình ảnh kí biên bản)

Trung tâm Thông tin – Thư viện