ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 (click vào đây để xem toàn văn đề án tuyển sinh)

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (tại đây)

Để có thêm thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của nhà trường, xin liên hệ

 BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH

236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

website: www.tuyensinh.hcmunre.edu.vn

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2021_DTM 23.03.2021_Final_thay