HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC EME 2021” với chủ đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG”

Ngày 15/04/2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ và Trường ĐHTN&MT TP.HCM đồng tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc EME 2021 với chủ đề “CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG”

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM và điểm cầu Tổng cục Khí tượng- Thủy văn (Hà Nội)

Tham dự Hội nghị có TS. Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; TS. Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; GS.TS. Trần Hồng Thái – Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; GS. TS. Mai Trọng Nhuận – Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ; PGS.TS. Vũ Xuân Cương- Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM; PGS. TS. Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; GS. TS. Bùi Xuân Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ – Địa chất; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Giáo sư Nhà nước và nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực Trái đất, mỏ, môi trường.

(Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu HCMUNRE)

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến của hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Khoa học Trái đất – Mỏ- Môi trường, đại diện các nhà quản lý, doanh nghiệp liên quan.

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Trái đất, mỏ, môi trường lần thứ IV năm 2021, đã nhận được 50 báo cáo của các nhà khoa học, nhà quản lý trong toàn quốc, trong đó có 41 báo cáo đã được phản biện, biên tập và in trong kỷ yếu hội nghị. Đây là những nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong thực tế của các ngành khoa học Trái đất – Mỏ – Môi trường trong các lĩnh vực địa chất, khai thác khoáng sản, kinh tế và quản lý đất đai, môi trường, khí tượng thủy văn, bản đồ và hệ thông tin địa lý

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận trực tuyến nhiều báo cáo khoa học như: Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ, chuyển đổi số hướng tới một xã hội phát triển bền vững, an toàn và thịnh vượng; Mô phỏng khối đá phục vụ đánh giá ổn định bờ mỏ, áp dụng đánh giá cho mỏ than Khe Sim, Quảng Ninh; Dự báo khai thác dầu khí sử dụng thuật giải di truyền dựa trên việc huấn luyện mạng nơ-ron hồi quy có bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn…

(GS.TS. Trần Hồng Thái phát biểu – Nguồn: Báo TN&MT)

Sau phần khai mạc của GS.TS. Trần Hồng Thái- Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tương Thủy văn (Bộ TNMT), Hội nghị đã được nghe bài phát biểu chào mừng và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TNMT TS. Võ Tuấn Nhân; phát biểu chào mừng của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội TS. Tạ Đình Thi.

(TS. Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ TNMT phát biểu chào mừng; Nguồn Báo TN&MT)

(TS. Tạ Đình Thi phát biểu- Nguồn là Báo TNMT)

“Đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển” – là chủ đề xuyên suốt của hội nghị

(Hai bên ký kết MOU)

Cũng tại Hội nghị này, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TNMT) đã tiến hành Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 02 đơn vị. Đây là cơ sở nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực 2 bên cùng quan tâm.

(PGS.TS. Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu đề dẫn)

Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Nhà trường đã có phát biểu đề dẫn khẳng định “Với nhận thức là Chuyển đổi số không phải chỉ là ứng dụng giải pháp công nghệ, mà là thay đổi toàn diện mô hình hoạt động, chủ đề HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC EME 2021 được tập trung hướng đến chủ đề CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG” là một sự kiện thúc đẩy hoạt động NCKH trong lĩnh vực  KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG trong bối cảnh cách mạng 4.0 và xu thế thích nghi dịch Covid-19 trên toàn cầu cũng như hướng đến quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên môn trường hướng đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”. Click vào đây để xem toàn văn Kết luận và kiến nghị Hội nghị EME    Xem chi tiết >>

(PGS.TS. Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị)

Phát biểu kết luận Hội nghị, theo PGS.TS. Huỳnh Quyền ngành khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường ra đời và phát triển cùng với sự tiến hóa của xã hội, có ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ các hoạt động sinh sống và phát triển kinh tế – xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ các ngành này là tiền đề cho nhiều lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng khác, là công cụ để thúc đẩy các tiến bộ công nghệ trên thế giới. Tận dụng được các lợi thế của xu hướng toàn cầu hóa, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0), Việt Nam đã đi tắt, đón đầu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa để đến năm 2030 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hình ảnh các báo cáo viên trình bày Hội nghị tại điểm cầu HCMUNRE:

Trung tâm Thông tin – Thư viện