Hội thảo “ Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế”

Sáng ngày 20/09/2022, tại Hội trường A,Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “ Xây dựng Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Th.S Trần Ký – Phó Trưởng phòng Đào tạo, TS Trần Thanh Tâm – Chuyên viên phòng KHCN&QHĐN, đại diện lãnh đạo các đơn vị Trường, cùng các thầy cô cán bộ, giảng viên trực thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm – Phó Hiệu trưởng cho biết mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường trong thời gian tới luôn quan tâm, chú trọng tăng cường xây dựng, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo với mong muốn cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho vùng và cả nước, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và góp phần nâng cao uy tín giáo dục của Nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay.

PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm và thành công trong việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo; Nhận diện những thách thức và sự chuẩn bị của Trường cho xu thế mới trong điều kiện cụ thể của Việt Nam; Từ đó đề xuất một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp và hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận của các báo cáo viên bao gồm:

  1. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
  2. Giải pháp hợp lý để nâng cao chất lượng dạy và học tại các Trường Đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
  3. Một số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
  4. Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
  5. Một số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trước hách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
  6. Tư duy hệ thống trong xây dựng hệ sinh thái chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.Hồ Chí Minh.

Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc, Hội thảo “ Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Hội thảo: 

Trung tâm Thông tin – Thư viện đưa tin