Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Môi trường & Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 20/01/2021, tại phòng họp A đã diễn ra buổi ký kết biên bản ghi nhớ giữa Viện Môi trường & Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Trường có sự hiện diện của PGS.TS. Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân – Trưởng phòng KHCN&QHĐN, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

Về phía Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có sự hiện diện của GS.TS. Lê Thanh Hải – Viện trưởng; TS. Nguyễn Thanh Hùng – Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên, cùng với sự hiện diện của các lãnh đạo thuộc Viện.

(Toàn cảnh buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ)

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Nhà trường tin tưởng rằng với biên bản thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp, hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, phù hợp với định hướng chung về phát triển xanh và bền vững.

(PGS.TS. Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ)

Với mục tiêu tăng cường sự phối hợp, hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ; triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, các phát minh, sáng chế vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, hai bên cùng thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học công nghệ.

(PGS.TS. Huỳnh Quyền và GS.TS. Lê Thanh Hải ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị)

Hai bên thảo luận các hướng hợp tác tập trung vào thế mạnh mỗi đơn vị cụ thể:

1. Cùng nhau tham gia tư vấn và hợp tác xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan đến thế mạnh của mỗi đơn vị.

2. Hai đơn vị cùng nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ: cùng sẵn sàng tham gia và hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề đột xuất về khoa học và công nghệ xuất hiện tại mỗi đơn vị; xem xét tạo điều kiện để các cán bộ, học viên, sinh viên của hai bên sử dụng các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm hiện có của mỗi bên để phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đồng thời cử cán bộ tham gia thực hiện hoặc hướng dẫn.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ: phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu các kết quả khoa học và công nghệ của mỗi bên; hỗ trợ xây dựng các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực có mối quan tâm chung; thường xuyên trao đổi các ấn phẩm thông tin.

4. Hai bên cùng có biện pháp tích cực để tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn.

(Hai đơn vị chụp hình lưu niệm)

Trung tâm Thông tin – Thư viện