Nhìn lại những sự kiện nổi bật của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020

1. Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Lần thứ IV Nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra thành công tốt đẹp. 

(Ban Chấp hành Đảng ủy khóa IV ra mặt)

2. Hội đồng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020- 2025 được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận theo Quyết định số 1797/QĐ-TĐHTPHCM ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TNMT. Hội đồng trường có 23 thành viên, PGS.TS. Vũ Xuân Cường giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hôi đồng Trường.

(Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020- 2025)

3. PGS. TS. Huỳnh Quyền được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận giữ nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2192/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

(Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao Quyết định cho PGS.TS. Huỳnh Quyền)

4. Lần đầu tiên có một nhà khoa học của Trường lọt vào top 23/100 danh sách nhà khoa học tiêu biểu Châu Á do tạp chí Asian Scientist bình chọn đó PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân.

(Hình ảnh bình chọn của tạp chí Asian Scientist)

5. Giảng dạy, học tập và họp online – Giải pháp tiên tiến, hữu ích cho trường học trong thời đại công nghiệp 4.0 và đặc biệt trong mùa Covid 19.

(Hình ảnh buổi học/Hội thảo online)

6. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh có hai đại biểu được vinh danh “Điển hình tiên tiến thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tài nguyên và Môi trường là PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Hà và PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân. Bên cạnh đó Nhà trường cũng vinh dự được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua.

(Hai cá nhân được vinh danh là Điển hình tiên tiến thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020)

(Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Trường)

7. Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến các chuyên ngành đào tạo trong nhà trường, cùng với những đổi mới về phương thức tuyển sinh đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Nhà trường trong cộng đồng.

8. Các số liệu công bố quốc tế đến năm 2020 vượt chỉ tiêu của Chiến lược phát triển trường được phê duyệt.

 

Danh mục/số lượng Kết quả công bố nhà trường đạt được đến năm 2020 Theo chiến lược phê duyệt đến năm 2020
Danh mục Số bài báo đăng trong nước và quốc tế Số bài báo ISI, Scopus Số bài báo đăng trong nước và quốc tế Số bài báo ISI, Scopus
Số lượng 317 45 40 15

9. Ban liên lạc Cựu HSSV trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh được bổ sung, kiện toàn

(Ban liên lạc Cựu HSSV)