Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Nghiên cứu phát triển bền vững- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM với Viện Khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sáng nay ngày 26/3/2021, đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Nghiên cứu phát triển bền vững- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM với Viện Khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

(Toàn cảnh buổi lễ)

   Tham dự buổi Lễ, về phía Nhà trường có sự hiện diện của PGS.TS. Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Trường; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Hà – Trưởng Khoa Môi trường; TS. Đinh Thị Nga – Viện trưởng Viên NCPTBV; Cùng các ông bà là Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các Thầy Cô khoa Môi trường.

   Về phía Viện Khoa học và Công nghệ môi trường có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Viện trưởng; PGS.TS Nghiêm Trung Dũng – Trưởng nhóm dự án INTENSE, cùng các ông bà thuộc Viện.

(PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Hà thông qua nội dung bản ký kết)

   Tại buổi Lễ, PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Hà đã thông qua các nội dung hợp tác chiến lược giữa giữa Viện Nghiên cứu phát triển bền vững- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM với Viện Khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

(PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết phát biểu tại buổi lễ)

   Cũng tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình đất nước hội nhập, đồng thời tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có những bước phát triển tốt đẹp, bền vững trong tương lai.

(PGS.TS. Huỳnh Quyền phát biểu tại buổi lễ)

   Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Nhà trường tin tưởng rằng biên bản thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển bền vững- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh với Viện Khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp, hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, phù hợp với định hướng chung về phát triển xanh và bền vững.

(Đại diện hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác)

   Hai bên thảo luận các hướng hợp tác tập trung vào thế mạnh mỗi đơn vị cụ thể:

  1. Xây dựng và triển khai mô hình hợp tác INTENSE school trong đào tạo tiến sĩ, cơ bản dựa trên chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Tài nguyên và Môi trường của Viện Khoa học và Công nghệ Mô trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Trao đổi học thuật của học viên sau đại học (nghiên cứu sinh) và giảng viên.
  3. Giới thiệu cán bộ đồng hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh.
  4. Thành lập các phòng học E-learning, trang bị và chia sẻ thiết bị thí nghiệm đề cung cấp quyền truy cập cho nghiên cứu sinh, ứng viên NCS.
  5. Đề xuất, xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và đào tạo chung.
  6. Công bố các công trình khoa học của học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên.
  7. Công nhận kết quả học tập và nghiên cứu của học viên SĐH, NCS trong khuôn khổ hợp tác.
  8. Giới thiệu giảng viên hướng dẫn luận án và thành viên hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

(Hai đơn vị chụp hình lưu niệm)

Trung tâm Thông tin – Thư viện