Ngành Quản lý đô thị và công trình (7580106)

Thông tin tuyển sinh ngành : Quản lý đô thị và Công trình

NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2022* TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2023
PT1 PT2 PT1 PT2 PT3

Quản lý đô thị và công trình
7580106 20.00 23.25 A00, A01, A02, B00 24 23 2

*Ghi chú: Điểm trúng tuyển năm 2022, phương thức 1 và phương thực 2 môn toán được nhân hệ số 2.

Ngành QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về Khoa học Quản lý và kỹ năng tiếp cận, ứng dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại để xử lý công việc.

Người học sau khi ra trường có thể làm chủ được ít nhất một trong những chuyên môn sau: Quản lý xây dựng; Quản lý quy hoạch đô thị; Quản lý cấp thoát nước đô thị; Quản lý giao thông đô thị; Quản lý môi trường đô thị; Quản lý công trình ngầm đô thị …

CÔNG VIỆC SAU KHI RA TRƯỜNG

  • Làm việc trong các Công ty nước ngoài và trong nước thuộc các lĩnh vực Quản lý đô thị; Quản lý xây dựng; Quản lý đầu tư và Quản lý kỹ thuật hạ tầng đô thị…
  • Làm việc trong các cơ quan Nhà nước, phụ trách về Đô thị – Xây dựng – Địa chính – Hạ tầng – Giao thông – Môi trường – Quy hoạch …
  • Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan đến Quản lý đô thị và công trình.