Ngành Quản lý đô thị và công trình

Thông tin tuyển sinh

  • Tên ngành : Quản lý đô thị và Công trình
  •  Mã ngành: 7580106
  • Trình độ: Đại học hệ chính quy
  • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, D01

Ngành QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về Khoa học Quản lý và kỹ năng tiếp cận, ứng dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại để xử lý công việc.

Người học sau khi ra trường có thể làm chủ được ít nhất một trong những chuyên môn sau: Quản lý xây dựng; Quản lý quy hoạch đô thị; Quản lý cấp thoát nước đô thị; Quản lý giao thông đô thị; Quản lý môi trường đô thị; Quản lý công trình ngầm đô thị …

CÔNG VIỆC SAU KHI RA TRƯỜNG

  • Làm việc trong các Công ty nước ngoài và trong nước thuộc các lĩnh vực Quản lý đô thị; Quản lý xây dựng; Quản lý đầu tư và Quản lý kỹ thuật hạ tầng đô thị…
  • Làm việc trong các cơ quan Nhà nước, phụ trách về Đô thị – Xây dựng – Địa chính – Hạ tầng – Giao thông – Môi trường – Quy hoạch …
  • Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan đến Quản lý đô thị và công trình.