Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (7850195)

1.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực Tài nguyên nước phục vụ cho ngành tài nguyên – môi trường và xã hội, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

2. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thực hiện được các công việc:

– Điều tra, khảo sát, đánh giá trữ lượng – chất lượng nước (nước mặt và nước ngầm); Lập quy hoạch tài nguyên nước; Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước,…

– Đề xuất và lựa chọn phương án tối ưu về nguồn nước, lập kế hoạch phân bổ tài nguyên nước, bố trí hệ thống công trình phục vụ cấp – thoát nước cho các ngành nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, thuỷ sản, du lịch…;

– Vận dụng được các văn bản pháp luật trong quản lý tài nguyên nước, các đối tượng dùng nước, các ngành dùng nước theo hướng phát triển bền vững;

– Đề xuất các giải pháp kỹ thuật bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm và tái sử dụng nguồn nước;

– Sử dụng các công cụ hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số vào điều tra, quản lý thông tin, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, lũ lụt, xói lở, xâm nhập mặn,…

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước từ trung ương đến địa phương: Bộ, Sở, Chi cục, Phòng, ban ngành Tài nguyên & môi trường, ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

– Các doanh nghiệp, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước – địa chất thủy văn,… hoạt động về lĩnh vực thủy lợi – nước và môi trường;

– Tự thành lập hoặc làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ về khoa học kỹ thuật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường…;

– Các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước: WB, ADB, JICA, Israel…;

– Giảng viên các Trường đại học, cao đẳng đào tạo các lĩnh vực liên quan.

– Có cơ hội học nâng cao lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước.

4. Thông tin tuyển sinh:

NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2022*

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2023

PT1

PT2

PT1

PT2

PT3

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

7850195

20.00

23.75

A00, A01

B00, D01

10

12

2

*Ghi chú: Điểm trúng tuyển năm 2022, phương thức 1 và phương thực 2 môn toán được nhân hệ số 2.

5. Thông tin chung về chương trình đào tạo:

1. Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

2. Mã số

7850195

3. Thời gian đào tạo

4 năm

4.Trường cấp bằng

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

5.Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

 

Cử nhân ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

6. Khoa quản lý

Khoa Tài nguyên nước

7. Điều kiện tốt nghiệp

Tích lũy đủ 126 TC

8. Học tập nâng cao trình độ

Người tốt nghiệp có thể tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước

6. Cấu trúc chương trình dạy học

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

1

Khối kiến thức Giáo dục đại cương

29

 

2

Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

87

10/24

2.1

Kiến thức cơ sở nhóm ngành

29

 

2.2

Kiến thức cơ sở ngành

32

4/8

2.3

Kiến thức chuyên ngành

14

6/16

2.4

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

12

 

Tổng cộng (*)

116

10/24

126

Ghi chú: (*)Không kể GDTC và GDQP-AN.

Tổng khối lượng: 126 TC (không tính các học phần GDTC, QPAN).

Tổng khối lượng: 139 TC (tính cả các học phần GDTC, QPAN)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng  : 236B Lê Văn Sỹ, P.1,Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại   : 0779333550

Website       : tnn.hcmunre.edu.vn

Email           : tainguyennuoc@hcmunre.edu.vn, ntpthao@hcmunre.edu.vn