Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (7440298)

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề đang được toàn nhân loại quan tâm và tác động của nó đối với đời sống kinh tế – xã hội và môi trường ngày càng phức tạp, khó lường. Ngành học này giúp người học có khả năng nhận diện vấn đề liên quan đến BĐKH, đưa ra các giải pháp mang tính liên ngành và tổ chức thực hiện những vấn đề hoạch định, xây dựng chính sách ứng phó với các thiên tai và phát triển bền vững.

  1. Giới thiệu chung

Việt Nam được coi là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nhiều nhất vì hiện tượng biến đổi khí hậu. Hiện tượng thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tự nhiên của Việt Nam, nền kinh tế cũng như toàn thể dân số. Bên cạnh đó, việc giảm thiểu khí nhà kính đi đôi với việc phát triển bền vững là nhiệm vụ bắt buộc trong các chương trình, chiến lược quốc gia ứng phó với BĐKH của các nước trên thế giới cũng như ở nước ta.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề đang được toàn nhân loại quan tâm và tác động của nó đối với đời sống kinh tế – xã hội và môi trường ngày càng phức tạp, khó lường. Ngành học này giúp người học có khả năng nhận diện vấn đề liên quan đến BĐKH, đưa ra các giải pháp mang tính liên ngành và tổ chức thực hiện những vấn đề  hoạch định, xây dựng chính sách ứng phó với các thiên tai và phát triển bền vững.

Xuất phát từ nhu cầu phát triển chuyên môn và nhu cầu về nguồn nhân lực trong tương lai, Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững được xây dựng và đào tạo bởi Bộ môn Biến đổi khí hậu và Năng lượng tái tạo, trực thuộc Khoa Khí tượng Thủy văn – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

TT NGÀNH XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2022* TỔ HỢPXÉT TUYỂN CHỈ TIÊU 2023
PT1 PT2 PT1 PT2 PT3
6 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vữngCN Biến đổi khí hậu

CN Kỹ thuật năng lượng

7440298 20.00 23.75 A00, A01B00, D01 10 12 2
  1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững được đào tạo thep hệ thống tín chỉ trong 4 năm với phân bố chương trình như sau:

STT NỘI DUNG SỐ TC
1 Giáo dục đại cương 33
2 Giáo dục chuyên nghiệp 105
3 Giáo dục thể chất 8
4 Giáo dục quốc phòng 5

Sinh viên ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững được trang bị:

  • Có hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật (Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật đại cương…) phù hợp với chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững.
  • Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc về khoa học biến đổi khí hậu và phát triển bền vững như: khí tượng, thủy văn, sinh thái học, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, năng lượng và môi trường.
  • Có kiến thức ngành chuyên sâu về biến đổi khí hậu, đánh giá tác động của BĐKH đến các ngành, các lĩnh vực, cơ sở khoa học các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh ở cấp địa phương và quốc gia.
  • Có kiến thức cơ bản và nâng cao về công nghệ thông tin, có khả năng áp dụng vào các lĩnh vực chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu công việc trong thời đại mới.

HCMUNRE là cơ sở giáo dục duy nhất ở phía Nam đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Môi trường học tập

Sinh viên được học tập môi trường năng động với phương châm “học đi đôi với hành” với cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và được đi tham quan các công trình thực tế, hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng mềm. Sinh viên năm cuối có cơ hội tham gia các dự án và các nghiên cứu khoa học với giảng viên.

  1. Cơ hội việc làm

Cử nhân ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững có tác phong chuyên nghiệp trong công việc, thái độ ứng xử khéo léo, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, (Trường, Viện, trung tâm nghiên cứu, Bộ, Sở, Phòng, Cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng, khí hậu và biến đổi khí hậu, Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu) các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên môi trường hoặc các tổ chức có nhu cầu về nhân lực phù hợp với chuyên môn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng  : Phòng B213, 236B Lê Văn Sỹ, P.1,Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại   : +84-028- 39914217;

Website       : http://www.kttvhcm.com/

Email: kttvbdkh@hcmunre.edu.vn      

                       

One thought on “Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (7440298)

Comments are closed.