QĐ V/v công nhận thí sinh trúng tuyển thuộc diện xét tuyển thẳng được phân từ trường dự bị đại học dân tộc chính quy năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ra quyết định công nhận danh sách thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 được phân bổ từ trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, bao gồm các ngành: Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh (Danh sách kèm theo)

Click vào đây để xem toàn văn quyết định và danh sách trúng tuyển kèm theo:

661 QĐ CONG NHAN THI SINH DU BỊ TRUNG TUYEN 2020-đã gộp