QĐ về Điểm chuẩn trúng tuyển PT3 xét tuyển căn cứ kết quả của Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ra quyết định Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 xét tuyển căn cứ kết quả của Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020.

Click vào đây để xem toàn văn quyết định: QĐ điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020