QĐ về điểm trúng tuyển đại học chính quy đối với phương thức 2 xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT Đợt 1 và Bổ sung đợt 1 năm 2020

       Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM quyết định điểm trúng tuyển đợt 1 và bổ sung đợt 1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trong kỳ xét tuyển đại học năm học 2020 như sau:

  • Điểm chuẩn phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT (Nhóm Học sinh phổ thông – Khu vực 3).
  • Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông – khu vực 3.
  • Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm (một điểm) , giữa hai khu cực kế tiếp là 0.25 điểm (một phần tư điểm).

Click vào đây để xem toàn văn quyết định:  660 điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ đối với phương thức 2 xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT đợt 1 và bổ sung đợt 1 năm 2020