THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN) XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT NĂM 2020

    Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ( điển sàn) xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1,  theo kết quả kỳ thi THPT năm 2020 cho tất cả các ngành đào tạo của trường năm 2020 với từng ngành đào tạo.

Click vào đây để xem toàn văn thông báo: 741 thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ( Điểm sàn) xét tuyển ĐHCQ theo kết quả kỳ thu THPT năm 2020