Quyết định 611 về điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ đối với PT2 xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT – Đợt 2 năm 2021 (Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước)

    Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ ĐHCQ đối với phương thức 2 – xét tuyển dựa theo kết quả học tập THPT (học bạ)  đợt 2 năm 2021 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước như sau.

611 QĐ điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ đv PT2 xét tuyển dựa theo kết quả học tập THPT đợt 2 (2)