Quyết định 612 về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển ĐHCQ đối với PT2 xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT – Đợt 2 năm 2021 (Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước)

     Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học và chương trình đào tạo ĐHCQ đối với phương thức 2,  xét tuyển dựa theo kết quả học tập THPT ( học bạ) –  Đợt 2 năm 2021 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước như sau.

612 QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển ĐHCQ đối với PT2 dựa theo kết quả học tập