THÔNG BÁO ĐẠT NGƯỠNG CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO THEO KẾT QUẢ XÉT HỌC BẠ BẬC THPT XÉT TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2021

    Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng chất lượng đầu vào hệ ĐHCQ năm 2021 căn cứ vào kết quả học tập theo học bạ ở bậc học THPT như sau.

611 TB đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo kết quả xét học bạ bậc THPT xét tuyển đợt 2 _2021