Quyết định về ngưỡng đầu vào ĐHCQ đợt 1 đối với phương thức Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh quyết định Công bố ngưỡng đầu vào tuyển trình độ ĐHCQ các ngành của Trường xét tuyển dựa theo kết quả học tập bậc học THPT (phương thức 2), đợt 1 năm 2023.

449 ngưỡng đầu vào ĐH CQ đợt 1 THPT 2023