Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hình thức Vừa làm vừa học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hình thức Vừa làm vừa học

1109 ban hành quy chế tuyển sinh ĐH VLVH