Quyết định về ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đối với phương thức 3 xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ ĐHCQ đối với phương thức 3 xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

666 Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đối với phương thức 3 xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP. HCM