Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đối với phương thức 3 xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học và chương trình đào tạo ĐHCQ đối với phương thức 3,  xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

667 Công nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đối với phương thức 3 xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP. HCM