QUYẾT ĐỊNH VỀ VỆC CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – ĐỢT 1 NĂM 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông Cao đẳng lên Đại học Hệ Vừa làm vừa học – Đợt 1 năm 2021.

670 QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Cao đẳng lên Đại học VLVH đợt 1