QUYẾT ĐỊNH VỀ VỆC CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – ĐỢT 1 NĂM 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông Trung cấp lên Đại học Hệ Vừa làm vừa học – Đợt 1 năm 2021.

669 QĐ Công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông Trung cấp lên Đại học VLVH đợt 1