Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển ĐHCQ đối với PT2 xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT – Bổ sung đợt 5 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ra quyết định công nhânj danh sách thí sinh trúng tuyển ĐHCQ đối với các thí sinh sử dụng PT2, xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT – Bổ sung đợt 5 năm 2020, bao gồm các ngành.

Xem thông tin chi tiết tại đây

803-công-nhận-danh-sách-thí-sinh-trúng-tuyển-ĐHCQ-PT2-dựa-theo-kết-quả-học-tập-BS-đợt-5-2020