Thông báo Thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển ĐHCQ năm 2022 và cách tra cứu kết quả trúng tuyển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Thong_bao_thoi gian cong bo diem chuan ĐH_TNMT_TPHCM