Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức căn cứ kết quả học tập THPT năm 2023 – Bổ sung đợt 3

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức căn cứ kết quả học tập THPT năm 2023 – Bổ sung đợt 3
744 TB xét tuyển ĐH Chính quy theo kết quả học tập THPT 2023 BS đợt 3