Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 – Bổ sung Đợt 1

Hổi đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Mình thông báo Thông báo báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 – Bổ sung Đợt 1

834 TB BSĐ1 PT1