Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhân dịp Kỷ niệm 45 năm hình thành- phát triển (1976-2021), 10 năm thành lập trường đại học (2011-2021) của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh