HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2020

Ngày 10/01/2020, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh  đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) năm học 2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 2020.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS. Vũ Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Huỳnh Quyền – Phó Hiệu trưởng điều hành; ThS.  Lê Văn Phùng – Chủ tịch Công đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và gần 300 đại biểu là CBVC trong toàn trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới.

Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, cùng thảo luận tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để kiến nghị, đề xuất những quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức và người lao động đối với các cấp lãnh đạo.

PGS.TS. Huỳnh Quyền –  Phó Hiệu trưởng Điều hành Trường

  Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Quyền –  Phó Hiệu trưởng điều hành Trường thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 của Trường.

Với sự quan tâm của các Lãnh đạo Bộ TNMT; sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cũng như sự  nỗ lực phấn đấu của toàn trường, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, năm 2019 Trường Đại học TNMT TP.HCM đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt hoạt động, công tác.  Bên cạnh các thành quả đã đạt được, báo cáo cũng đề cập những điểm còn hạn chế trong các hoạt động, công tác của Nhà trường, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. Báo cáo cũng nêu lên phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong năm 2020, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, tạo bước đột phá trong xây dựng Nhà trường vững mạnh, phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hùynh Quyền đã giải đáp các ý kiến thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, đồng thời có những trao đổi, chia sẻ xung quanh những vấn đề được cán bộ công chức, viên chức nhà trường quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Phòng kế hoạch tài chính báo cáo

Hội nghị cũng nghe các báo cáo như: Công khai về hoạt động tài chính năm 2019 của nhà trường; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2020, …

 Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí.

ThS. Trần Văn Sơn – Trưởng phòng TCCB công bố kết quả thi đua năm 2019

 Tại Hội nghị, Nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm học 2019. Cụ thể: có 3 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 30 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” , 264 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 50 cá nhân nhận được giấy khen của Hiệu trưởng.

PGS.TS Huỳnh Quyền –  Phó Hiệu trưởng Điều hành Trường trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong năm 2019

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị, trong đó đề ra những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Trường.

Biểu quyết  thông qua Nghị quyết Hội nghị

Một số hình tại Hội nghị:

Trung tâm Thông tin – Thư viện đưa tin