Ngành Quản lý đất đai (7850103)

  1. Giới thiệu chung

       Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là đơn vị hàng đầu đào tạo nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường ở Việt Nam. Ngành quản lý đất đai là một trong những ngành đào tạo lâu đời và mũi nhọn của Nhà trường.

      Ngành Quản lý đất đai trường ĐH TN&MT TP.HCM đào tạo về công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Mục tiêu của ngành này là đào tạo sinh viên có đủ phẩm chất đạo đức, văn hóa, năng lực chuyên môn để có thể quản lý được đất đai.

     Hiện nay Ngành đào tạo bốn chuyên ngành:

  • Địa chính,
  • Quy hoạch đất đai,
  • Hệ thống thông tin địa chính,
  • Quản lý bất động sản

Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý đất đai

NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2022* TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2023

PT1

PT2 PT1 PT2 PT3
Quản lý đất đai

CN Địa chính

CN Quy hoạch đất đai

CN Kinh tế và Phát triển đất đai

CN Hệ thống thông tin quản lý đất đai

CN Giám sát và bảo vệ tài nguyên đất đai

7850103 29.00 26.50 A00, A01

B00, D01

150 140 9

*Ghi chú: Điểm trúng tuyển năm 2022, phương thức 1 và phương thực 2 môn toán được nhân hệ số 2.

  1. Chương trình đào tạo

      Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai được đào tạo thep hệ thống tín chỉ trong 4 năm với phân bố chương trình như sau:

STT

NỘI DUNG

SỐ TC

1

Giáo dục đại cương

47

 

2

Giáo dục chuyên nghiệp

98

–         Nhóm ngành

17

–         Kiến thức Ngành

36

–         Chuyên ngành

25

–          Tốt nghiệp

20

3

Giáo dục thể chất

5

4

Giáo dục quốc phòng

8

Sinh viên ngành Quản lý đất đai được trang bị:

       Sinh viên được trang bị: Đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc, có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, pháp lý và tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Môi trường học tập

      Sinh viên được học tập môi trường năng động với phương châm “học đi đôi với hành” được đi tham quan các công trình thực tế, hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng mềm. Sinh viên năm cuối có cơ hội tham gia các dự án và các nghiên cứu khoa học với giảng viên.

  1. Cơ hội việc làm

       Các Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT (Tổng cục Quản lý đất đai, Viện, trường); Các Sở, Trung tâm Kỹ thuật địa chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; Địa chính xã phường; Các công ty trong các lĩnh vực đo đạc – địa chính và quản lý bất động sản; Bộ phận định giá tại các ngân hàng; Các công ty thẩm định giá…..

  1. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng  : Phòng B20…, 236B Lê Văn Sỹ, P.1,Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại   : +84-028- 39914220 ;

Website       : land.hcmunre.edu.vn