Thông báo Ngưỡng chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trướng Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) xét tuyển ĐHCQ năm 2022 cho các ngành đào tạo của Trường.

663 TB ngưỡng chất lượng đầu vào xét tuyển ĐH CQ theo KQ thi THPT 2022